KOMPOZITNA GFRP ARMATURA

Kompozitna GFRP armatura
GFRP rebar (Glass Fiber Reinforced Polymer)

Za armiranje  betonskih konstrukcija već dugi niz godina se koristi tradicionalna čelična armatura.
Pored svoje široke primene ona ima svojih nedostataka. U glavnom to je podložnost obićnoj I hemiskoj koroziji I td.

    

Kompozitna armatura ima široku primenu u mnogim zemljama sveta gde se koristi za armiranje betonskih konstrukcija na trusnim područjima koja su izložena čestim zemljotresima.

Po svom sastavu kompozitna polimerna armatura se deli na staklenu, bazaltnu, aramdinu ili karbonsku. Njena konstrukcija je u obliku šipke i može se proizvesti sa rebrastom površinom.

Naša proizvodnja je specijalizovana za izradu staklene (fiberglas) kompozitne armature (skraćeno GFRP).
Kompozitna karbonska armatura ima veću čvrstinu i modul elastičnosti od staklene i samim tim je znatno skuplja.

Osnovne fiziko-mehanićke karakteristike kompozitne armature

Forma izrade.

Po zahtevu kupca postoi mogućnost isporuke željene dužine u obliku šipke i kalema takođe.

Standardna izrada je u obliku šipke 6 ili 12 metara. Armatura prečnika 8 mm (zaključno) moguće je proizvesti u kalemu do 100 metara. Prečnik 10 mm moguće je proizvesti u vidu kalema dužine 50 metara.

Prednosti kompozitne polimerne armature GFRP:

HEMIJSKA I KOROZIONA IZDRŽLJIVOST.
 
Visoka stabilnost u vodenim, alkalnim i kiselim sredinama. Ubraja se u materijale prve kategorije hemijske izdržljivosti. Samim tim zagarantovana je istrajnost i otsutstvo pucanja u rušenja armiranih betonskih konstrukcija kao posledice unutrašnjih naprezanja prouzrokovanih procesom korodiranja i korozionim otokom kao što je slušaj kod čelične armature.
 
DVA PUTA JE JAČA OD OBIČNE ČELIČNE ISTOG PREČNIKA.

Zahvaljujući tome treba smanjiti veličinu mreže (u slučaju korišćenja GFRP prečnika jednakog čeličnoj armaturi), ili ostaviti istu veličinu mreže a koristiti GFRP manjeg (iste jačine) prečnika. U oba slučaja.

ČETRI PUTA LAKŠA OD ČELIČNE ARMATURE.

Veoma jednostavna pri transportu, utovaru i istovaru, radu.

NISKA TOPLOTNA PROVODNOST U ODNOSU NA METAL.

Toplotna provodljivost kompozitnih materijala baziranih na stakloplastici i bazaltoplastici niži su u odnosu na metal 10 puta. Samim tim kompozitna armatura za razliku od čelične ne predstavlja most hladnoće u armiranoj betonskoj konstrukciji.
Koeficijent toplotnog širenja kod betona ne obrazuje pukotine u sloju betona usled promena temperatura.

Ima dielektrično svojstvo ( ne provodi električnu enegriju), otporna na magnetne i na radio talase.

Tablica zamena ravnopravnih čvrstoća.

Pod ravnopravnu čvrstinu prečnika podrazumeva se takav nominalni prečnik kompozitne arnature pri kojem njegova čvrstina odgovara čvrstini čelične armature određenog prečnika.

Odnosno, čeličnu armaturu prečnika 10 mm zamenjuje GFRP armatura prečnika 7 mm, čeličnu armaturu 12 mm zamenjuje kompozitna armatura 8 mm i td.

Čelična armatura Kompozitna armatura GFRP
Prečnik, mm Težina, duž.metar/kg Količina metara u 1 toni Prečnik, mm Težina,
duž.metar/kg
Količina metara u 1 toni
6 0,22 4 505 4 0,02 50 000
8 0,4 2 532 6 0,047 25 000
10 0,62 1 621 7 0,065 20 000
12 0,89 1 126 8 0,075 13 333
14 1,21 826 10 0,126 7 936


Uporedne karakteristike čelične i kompozitne armature:

Karakteristike Čelična armatura Kompozitna armatura (GFRP)
Materijal Čelik GFRP — staklena vlakna povezana polimerom
Zatezna čvrstoća, Mpa 500 1 100
Modul elastičnosti, Mpa 200 000 50 000
Deformacija, % 25 2,34
Koeficijent linearnog širenja αx*10-5/°C 13-15 6-10
Gustina, t/m3 7 1,9
Korozija na agresivne medije Korodira Nerđajući materijal, i u alkalnoj sredini betona
Toplotna provodljivost Toploprovodna (56 Vt/m2) Toplotno otporna (0,48 Vt/m2)
Električna provodljivost Elektro provodna Ne provodi struju — dielektrik
Prečnik, mm. 6-40 4-32
Dužina Šipke dužine 6-12 m U šipkama - bilo koje dužine u kalemovima do 100 m
Ekologija Ekološka Ekološka. Ne emituje štente i otrovne materije
Trajnost Saglasno građevinskim propisima Predvišena trajnost 80 godina i više
Opcije jednake jačine armaturne mreže pri opterećenju od 25 ton/m2 Upotrebom čelične armature, prečnika 8 mm i veličine mreže 14х14 sm. Težina 5,5 kg/m2 Upotrebom kompozitne armature prečnika 8 mm i veličine mreže 23х23 sм. Težina 0,85 kg/m2. Umanjenje težine 6,5 puta