KOMPOZITNA ARMATURNA MREŽA

Kompozitne GFRP armaturne mreže

Kompozitne armaturne mreže se izradjuju po standardnim dimenzijama 6,05 x 2,15 m sa korakom od 150 do 200 mm sa prečnikom žice od 4 do 10 mm.

Koeficijent preklopa kompozitne armaturne mreže je 1,1%

Ostali tipovi armaturnih mreža po zahtevu kupca.

Zahvaljujući visokoj zateznoj čvrstoći ekonomski isplatljivo ostaviti istu veličinu mreže a koristiti GFRP armaturnu mrežu manjeg prečnika ali iste jačine.

Zbog svoje težine i elastičnosti veoma jednostavna pri  transportu, utovaru i istovaru, radu!

KOMPOZITNA ARMATURNA MREŽA
JEFTINIJE, JAČA, LAKŠA, NE KORODIRA!

Težina 400 komade kompozitne armaturne mreže 4 mm 6 x 2 m = 1,800 tona
Težina 400 komade čelične armaturne mreže 6 mm 6 x 2 m = 15,000 tona