GFRP MESHES

Imamo u ponudi armaturne mreže. 

Zbog svoje težine i elastičnosti veoma jednostavna pri  transportu, utovaru i istovaru, radu!

JAČA, LAKŠA, NE KORODIRA!

Težina 400 komade kompozitne mreže 6 mm 6 x 2 m = 3,345 ton
Težina 400 komade čelične mreže 6 mm 6 x 2 m = 15,028 ton