EKONOMIJA

Ušteda prilikom korišćenja kompozitne armature

Praveći izbor u primeni između metalne i fiberglas armature mnogi pogrešno izračunavaju ekonomsku opravdanost. Često, mnogi prave grešku u poređenju cene za 1 dužni metar čelične armature sa cenom za jedan dužni metar kompozitne armature. Takvo poređenje je u korenu pogrešno. Gde je transport, utovar, istovar i td? Realna ušteda u primeni kompozitne armature je mnogo veća nego samo razlika u ceni po dužnom metru. Hajde da pogledamo iz čega se sastoji ušteda vašeg novca u zameni metalne armature za fiberglas.

Uzećemo kao primer betoniranje temeljne ploče za kuću površine 100 m2. Da bi bilo jednostavnije predpostavićemo da je temelj kvadratnog oblika 10x10 metara. Za armiranje možemo da odaberemo:

• Čeličnu armaturu f 12 mm sa korakom 200 mm u oba smera u gornjim i donjim zonama.
• Fiberglas armaturu GFRP f 8 mm sa korakom 200 mm u oba smera u gornjim i donjim zonama.

Podsećamo da kompozitna armatura ima aproksimativno 2,5-3 puta veću zateznu čvrstoću od čelične istog prečnika. Iz tog razloga je uveden pojam „ravnopravne zamene“, pri kojoj čeličnu armaturu menja kompozitna manjeg prečnika a iste zatezne čvrstoće.

Izvodimo jednostavnu računicu: da bi betonirali navedeni temelj potrebno je 200 prutova armature (bez obzira na tip) dužine po 10 metara. Znači, potrebno nam je 2000 metara armature.

Dalje u tekstu navodimo sve tačke koje čine ekonomsku prednost u korist nemetalne armature.

UŠTEDA NA TROŠKOVIMA SAME ARMATURE

• Cena kompozitne GFRP armature, f 8 mm iznosi 0,34 evra za dužni metar. Shodno tome 2 km armature iznosi će 680 evra;
• Cena čelične armature, f 12 mm (u šipkama po 11,7 m) iznosi 0,62 evra za dužni metar. Shodno tome 2 km armature iznosi će 1240 evra.

Cene su realne tržišne u momentu sasavljanja ovog članka 22 marta 2014 godine. U ovom momentu ušteda na samoj armaturi iznosi 1240-680=560 evra. Ali to još nije sve!

UŠTEDA NA TRANSPORTU

1 metar kompozitne armature GFRP, f 8 mm teži 0,075 kg. Tako da 2000 metara kompozitne armature će imati ukupnu težinu 0,075 kg/d.m. * 2000 d.m = 150 kg.

GFRP armaturu prečnika do 10 mm je moguće naručiti namotanu kalemu do 100 m. Ovakva armatura nema rezudualni koeficijent deformacije. Kada oslobodite kalem armatura vraća prvobitan oblik pruta. Tu količinu armature moguće je prevesti đipom, u prtljažniku putničkog automobila ili prikolici, kombijem, kamionom manje zapremine.

1 metar čelične armature f 12 mm teži 0,89 kg. Tako da 2000 metara čelične armature će imati ukupnu težinu 0,89 kg/d.m. * 2000 d.m = 1780 kg.

Čeličnu armaturu je moguće naručiti u kalemima ali za dalju upotrebu je potrebno ispravljanje što predstavlja dodatne troškove. Međutim, armaturu prečnika 12 mm je nemoguće naručiti kalemima. Dakle, armaturu tog prečnika možete naručiti u obliku prutova dužine 12 m. A za to već potreban veliki kamion.

UŠTEDA NA UTOVARU I ISTOVARU

Kompozitna armatura f 8 mm 2000 m težinom 150 kg moguće prevesti sopstvenim autom. Utovar i istovar takve robe je moguće izvesti samostalno. Nepotrebno je unajmljivanje radne snage ili mašina za utovar. Za ovakav utovar vam je potrebno oko 1 minut.

Čelična armatura f 12 mm 2000 m težinom 1780 kg. Da li je moguće da ovu količinu armature utovarite i istovarite sami za kratko vreme? Najverovatnije vas očekuju dodatni troškovi za utovar i istovar čelične armature. U slučaju da kamion ne može da priđe do granice vašeg placa na kojem gradite, vašim najamnim radnicima ne preostaje ništa drugo već da nose na leđima prut po prut armature do mesta gradnje. Sve to može da izazove dodatne troškove za plaćanje najamnih radnika.

UŠTEDA PRI REZANJU I FORMI IZRADE

Kompozitna armatura GFRP f 8 mm. Kupovinom ove armature u kalemima po 100 m, možete da isečete na komade po 10 m i da ostanete bez otpada.

Čelična armatura f 12 mm.  Najverovatnije, moraćete da kupite ovu armaturu u vidu pruteva dužine 12 m.  Svaki od pruteva armature moraćete da kratite za 2 m da bi dobili dužinu od 10 m. Ukupan broj pruteva u temelju 200 koamde. Samim tim količina otpada će biti 400 m.  Ako to pretvorimo u novac 400 m čelične armature to iznosi 400 * 0,62 = 248 evra otpada.

UŠTEDA NA ELEKTRIČNOJ ENERGIJE I RASHODNIM MATERIJALIMA

Kompozitna armatura GFRP f 8 mm. Da li znaete da je ovu armaturu moguće preseći dobrim makazama ili sečicama? U tom slučaju kao prvo, nije vam potrebna gomila brusnih ploča za brusilicu, kao drugo nije vam potrebna struja za brusilicu ili drugi vid mašine za sečenje.

Čelična armatura f 12 mm. Za sečenje čelične armature (minimum 200 rezova) potrebno će vam biti znatna količina reznih ploča za brusilicu a osim toga biće vam potrebna i srtuja već od same pripreme za betoniranje temelja.

REZIME

Možemo da izvedemo zaključak sa uverenošću da u izboru kompozitne fiberglas armature za temelj, direktna ušteda nije samo razlika u ceni armature 560 evra, već se izracunava na osnovu formule: 

Razlika u ceni armature + cena transporta + cena za utovat/istovar + troškovi otpada + cena sečenja. 

Sve ukupno, suma uštede (za navedeni primer) oko 1000 evra. 

I ne zaboravite da pored uštede novca, dobijate više od nerđajuće armature, transparentne na magnetne i radio ralase, sa veoma niskom toplotnom provodnošću (neće postati „most hladnoće“).