INDUSTRIJA

Kompozitna armatura se naširoko primenjuje u izgradnji betonskih konstukcija  isključivo bez metala kao npr u zrdavstvenim ustanovama koje koriste magnetne rezonanse. I sve to iz razloga što na njihov rad i to kako utiču metali koji stvaraju dodatna polja.

Iz istog razloga sve više se insistira na aktivizaciji primene GFRP armature pri projektovanju i izgradnji trafostanica i elektrana za proizvodnju električne energije, gde je pristupan snažan uticaj električnih polja čijim bi ometanjem moglo da doće do poremećaja performansi celokupne opreme.