MOSTOVI

GFRP armatura se primenjeje u izgradnji mostova:

 • Rekonstrukcija i ojačanja kod starih mostova.
 • Kolovozne ploče;
 • Ograde;
 • Ploče pod pritiskom;
 • Armiranje zona negativnog momenta;
 • Kosnici zidova;
 • Arke;

    

Veliko smanenje troškova pri održavanju objekata.

Primena GFRP armature značajno produžava rok upotrebe mostova i konsrtukcija na račun visoke korozione otpornosti materjala u vodenim i agresivnim sredinama zbog čega ne dolazi do razaranja betona.

   

Korozija se stvara zbog uticaja hlorid-jona iz čega proizilazi brzo starenje mostova. Zahvaljujući pojavi korozije kod čelične armature sa epoksidnim emulzijama se pojavio interes za alternativnim metodama pomoću kojih je moguće izbeći koroziju. Već mnogo puta do sada se kompozitna armatura prihvata kao rešenje problema sa korozijom kod mostova i drugih konsrtukcija.

                                           

Putevi                         

Upotrebom kompozitne armature u podnim oblogama i asfaltno betonskim površinama može značajno produžiti životni vek puteva naročito na mestima intezivnih saobraćajnica i auto puteva.

   

 • Nju đersi;
 • Betonski ulični i trotoarski pločnjaci, ograde, ivičnjaci, stubovi, oslonci;
 • Betonske ploče za staze;
 • Betonske ploče za privremene i obilazne puteve;
 • Betonski stubovi za rasvetu, bandere za prenos električne energije, dalekovodi;
 • Platna za autoputeve i asfaltnobetonske površine kao preventiva protiv pojava pukotina i ulegnuća na putevima;
 • Nasipi na vlažnoj osnovi.