OGRADE

Kompozitna armatura se dobro pokazala i u izradi betonskih prefabrikata – ograda, stubova, šahti i td.

   

 

PODPORNI ZIDOVI

  • Zaštitni pokrivač nagiba (ojačanje);
  • Armirani elementi  - nageli;
  • Gabioni;
  • Ankeri.