OJAČAVANJE, SANACIJA, REKONSTRUKCIJA

Evidentno je da kompozitni materijali u oblasti građevine postaju materijali budućnosti.
Primena metoda NSM u armiranju kao relativno nova ima veliki potencijal kod ojačavanja betonskih
konsktrukcija, restauracija i produžavanje veka trajanja kosntrukcija.

Analizom rezultata ispitivanja vršenih na Univerzitetu u Nišu dokazuje se značajno
uvećanje nosivosti  testiranih greda primenom metode NSM.

U navedenom primeru samo jedna šipka kompozitne armature f 10 mm uvećava maksimalno
opterećenje do 73 %.

Pri povećanju opterećenja do tačke loma a posle detaljnog pregleda pojavila se značajna duktilnost
(plastičnost) FRP armature.

Metoda NSM ojačavanja putem unutrašneg armiranja FRP armaturom je daleko efektivnija od ojačanja
kompozitnim (FRP) trakama. Iz razloga što uticajem okolne sredine i mnogim drugim faktorima
vremenom trake gube vezu za betonom odnosno odlepljuju se od betona.

 

EFEKTI OJAČAVANJA AB GREDA FRP ARMATUROM

ISPITIVANJA VRŠENA NA UNIVERZITETU U NIŠU, SRBIJA. S. Ranković, R. Folić, M. Mijalković

Primer ojačavanja AB greda FRP armaturom po sistemu NSM.

NSM metoda se zasniva na tehnici pri kojoj se kompozitna armatura ugrađuje kao dopunsko armiranje
u šlicovanim kanalima betonskih konstrukcija ili u procesu pre zalivanja betona u oplatu.
FRP armatura u donjoj zoni prečnika f 10 mm.

Na crtežu je prikazan raspored armature u gredi i mesto primene sile opterećenja.

FRP šipka se montira u prošlicovan kanal u betonu i pričvršćuje epoksidom ili cementnim lepkom.

 

REZULTATI

Na slici je prikazana greda ojačana FRP armaturom f 10 mm i forma progiba grede pri maksimalnom opterećenju.

      

 

Sa diagrama se vidi da je maksimalno opterećenje uvećano za 73% NSM metodom ojačavanja,
od 45 kN do 73 kN.
Takođe treba napomenuti da je plastičnost (duktilnost) kompozitne armature u granicama normale
koja čini taj metod ojačavanja pogodnim za sezmičke konstrukcije.

Do pojave prvih pukotina razlika u čvrstoći grede je ne promenjena.
Ona je generisana u delu diagrama od prvih pukotina do popuštanja armature usled odvajana
epoksidne smole od betona zbog preopterećenosti betona.

 

Originalnu verziju ispitivanja “EFEKTI OJAČAVANJA AB GREDA GFRP ARMATUROM ”
možete naći na našem sajtu u odeljku DOKUMENTI.